سم پاش لانسی 2 زمانه

سم پاش

سم پاش وسیله ای میباشد که بعد از به حجم رساندن سموم و انتقال آن به مخزن به وسیله نازل، مایعات را به صورت قطرات کنترل شده بر روی سطوح مختلف مانند برگ و تنه گیاه پخش می کند. سم پاش ها انواع مختلفی دارند که  عبارتند از: 

  • سم پاش دستی
  • سم پاش پشتی
  • سم پاش موتوری

 مدل فوق یک مدل سم پاش لانسی می باشد، این سم پاش برای باغات میوه و کشاورزی های باغی کم ارتفاع کاربرد دارد، سمپاش لانسی بیشتر در سم پاشی درختان و کشت های کشاورزی استفاده دارد.

tabs

جدید ترین محصولات

دستگاه جوش

اره موتوری

اره موتوری