موتور جوش

دستگاه جوش

جوش کاری فرآیندی است که طبق آن یک میله با پوشش خاص که به آن الکترود گفته می‌شود توسط یک قوس الکتریکی با منبع ولتاژ و جریان تعریف شده ذوب شده و دو قطعه کار فلزی عمدتاً از جنس آهن را به یکدیگر تصل می‌کند. دستگاه‌های فوق سیستم‌های اشاره دارد که در آن یک نیروی محرکه خارجی مانند موتور دیزلی یا موتور بنزینی باعث به گردش در آوردن یک ژنراتور یا یک دینام شده و خروجی این ژنراتور باعث ذوب شدن الکترود جوشکاری می‌گردد. مزیت این دستگا‌ه‌ها عمدتاً به توانایی تولید برق به مانند موتور برق و خروجی جوشکاری است.

 

جدول مشخصات 
قدرتنوع سوختنوع ولتاژراه اندازمدل
1.8 KWگازوئیلتک فازاستارتVM4000CX-W
5 KWگازوئیلتک فازاستارتVM6500CXE-W

جدید ترین محصولات

دستگاه جوش

اره موتوری

اره موتوری