پمپ سم پاش

سم پاش

سم پاش وسیله ای میباشد که بعد از به حجم رساندن سموم و انتقال آن به مخزن به وسیله نازل، مایعات را به صورت قطرات کنترل شده بر روی سطوح مختلف مانند برگ و تنه گیاه پخش می کند. سم پاش ها انواع مختلفی دارند که  عبارتند از: 

  • سم پاش دستی
  • سم پاش پشتی
  • سم پاش موتوری

 سم پاش موتوری از کوپله کردن پمپ سم پاش با یک موتور ایجاد شده و برای استفاده در سطح وسیع مانند باغات و کشت های باغی و زراعی کاربرد دارد و در دو نوع فرغونی و زنبه ای وجود دارد. 

tabs

جدید ترین محصولات

دستگاه جوش

اره موتوری

اره موتوری